Tuesday, 31 January 2012

PROGRAM "BELAJAR CARA BELAJAR KAEDAH ISLAM"

 

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah,sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. 
Kehebatan dan ketinggian ilmu dari tokoh - tokoh ilmuan Islam membuktikan bahawa dalam Islam ada terdapat kaedah tersendiri dan berkesan dalam mendapatkan sesuatu ilmu.  Malah ilmu yang tercetus dari para - para ilmuan Islam ini terbukti benar dan menjadi bahan rujukan utama oleh semua pihak termasuklah di Negera - negara barat . Antaranya :

Al-Syarif Al-Idrisi
Menghasilkan bola peta dunia yang pertama daripada perak

Al-Razi
lmuan yang berjaya mengembangkan ilmu kimia dan orang pertama membuat jahitan di perut dengan benang diperbuat daripada serat

Ibnu Battuta
Pelopor pengembaraan di benua Asia dan Afrika. Beliau adalah pengembara Islam yang unggul dan menghasilkan buku berdasarkan pengalamanan sendiri

Ibnu Al-Awwam
Menghasilkan kitab mengenai pertanian dan penternakan yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa untuk rujukan petani serta peladang 

Ibn Haitham
Kajian sainsnya digunakan oleh Barat

Ibn Maskawaih
Orang yang mengasaskan teori evolusi

Al-Farabi
Digelar Aristotle kedua

Jabir Ibn Haiyan
Bapa Ilmu Kimia

Ibn Tufail
Ahli falsafah yang mendahului zaman

dan ramai lagi .....

Jika ditanya kepada saya, Apakah sarjana Islam lampau mempunyai teknik belajar?  Tanpa ragu- ragu akan saya katakan "YA" malah pada pandangan saya sarjana Islam adalah merupakan golongan pertama yang menyusun tips- tips teknik belajar yang bersistematik. 

Alhamdulillah saya berjaya menghasilkan satu teori dan fomular mudah untuk menguasai teknik belajar kaedah ilmuan Islam atau saya nama kan program ini " Belajar Cara Belajar Kaedah Islam" 

Fomular : 
     “MINAT” 
M   =  Murshid / Mutala’ah dan Muraja’ah

I     =  Islah Wattajdid/ Ilhad/ Ijma’ wattabaadul

N    =  Nizhoom

A    = ‘Azam

T    = Ta ‘yiin/ Taqsiim/ Tathbit/ Ta ‘lum

 
Rebutlah peluang untuk menjadi pelajar yang hebat pegangan Akidah nya , pelajar yang mulia Akhlak nya dan pelajar yang tinggi Ilmunya ( Akademik ) ..


Tuesday, 10 January 2012


Universiti
Ciri-Ciri
Universiti Penyelidikan
 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
• Bidang pengajian berfokuskan
 penyelidikan
• Kemasukan kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dan
 pascasiswazah 50:50
Universiti Komprehensif
 1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA)
 3. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 4. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
• Pelbagai bidang pengajian
• Kemasukan kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dan
 pascasiswazah 70:30
Universiti Berfokus
 1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 2. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 3. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 4. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 5. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 6. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 7. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 8. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 9. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 10. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 11. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 12. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

• Bidang pengajian berfokuskan
 penyelidikan
• Kemasukan kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dan
pascasiswazah 50:50


Permohonan kemasukan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)


Kemasukan pelajar ke IPTA diuruskan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, JPT (BKP JPT) bagi kemasukan ke semua IPTA di Malaysia.
Maklumat lanjut mengenai kemasukan pelajar ke IPTA boleh diperolehi

 ......................................................................................................
klip pada link laman web kemasukan ke IPTA  : Semoga berjaya ..
http://www.mohe.gov.my/portal/pelajar/kemasukan.html

Monday, 9 January 2012

KEMAHIRAN BELAJAR YANG PERLU DI KUASAI OLEH SETIAP PELAJARSembilan kemahiran dalam proses belajar yang wajib di kuasai oleh setiap pelajar :

1)      Kemahiran menguruskan masa
2)      Kemahiran perpustakaan
3)      Kemahiran memperoleh maklumat
4)      Kemahiran membaca
5)      Kemahiran membuat nota
6)      Kemahiran memotivasi
7)      Kemahiran berfikir
8)      Kemahiran mengingat
9)      Kemahiran menjawab soalan peperiksaan

Sunday, 1 January 2012

Pengukuhan pendidikan negara


KEMENTERIAN Pelajaran Malaysia (KPM) sepanjang 2011 telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membawa perubahan dalam bidang pendidikan sejajar dengan transformasi negara.

Inisiatif-inisiatif berterusan yang dilakukan ini dilihat telah berjaya membawa impak besar dalam usaha melonjakkan mutu dan kualiti pendidikan di Malaysia.
Usaha murni ini bertujuan untuk melahirkan modal insan yang dilengkapi dengan pelbagai kemahiran penting sebagai bekalan untuk mereka berhadapan dengan cabaran pendidikan semasa serta pengetahuan berguna bagi kerjaya di masa hadapan.

Antaranya ialah bantuan persekolahan bernilai RM2.5 bilion yang diagihkan kepada 16 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan tujuh bahagian pengurusan sekolah di bawah KPM.

Selain itu, kerajaan turut memberi Anugerah Tawaran Baru sebanyak RM7,500 setiap seorang kepada guru besar dan pengetua yang telah berjaya membawa lonjakan kepada sekolah masing-masing.

Inisiatif Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) dan Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP) di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) juga dilihat memberi impak besar kepada sistem pendidikan negara.

Selain itu, 40,000 guru turut diberikan latihan dan pendedahan menjadi jurulatih sukan di semua peringkat persekolahan bagi merealisasikan dasar 1Murid 1Sukan.

Kerajaan juga turut menyediakan wang bantuan persekolahan bernilai RM100 kepada kira-kira 5.5 juta pelajar sekolah sebagai wang bantuan khas awal persekolahan.

Sementara itu bagi 2011 juga menyaksikan satu transformasi di bawah Kemeterian Pengajian Tinggi apabila kerajaaan membuat keputusan meminda Seksyen 15 Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 bagi membolehkan penuntut di institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang yang berusia 21 tahun ke atas menyertai parti politik.

Pindaan tersebut yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak memberi kebebasan hampir 500,000 penuntut dalam kelompok usia berkenaan untuk menjadi ahli mana-mana parti politik.

Keputusan itu dibuat bagi menghormati kematangan dan hak perlembagaan penuntut yang telah mencapai umur mengikut ketetapan undang-undang.
Sumber : Berita Harian